فولاد سمانتاسیون 1.7149

فولاد سمانتاسیون کد 1.7149

فولاد سمانتاسیون – Case Hardening Steel
نام های دیگر: 10277-4 – 17210
خصوصیت: چقرمگی خوب و سختی پذیری سطحی متوسط
کاربرد: ساخت قطعات تحت تنش متوسط مثل چرخ دنده ها کوچک, میل بادامک, پین های ثابت و گردان و مفصل گاردان
دمای پیش گرم: 150 الی 200 درجه سانتیگراد
Heat Treatment °C
Forging: 850-1150
Annealing: 650-700
Hardening: 880-980/650-680/860-900/780-820
Quenching: Oil – Water – Salt Bath

مشتریان گرامی برای خرید و اعلام سایز لطفا با مشاورین ما در ارتباط باشید
فهرست